Privacy verklaring

Op de website van C-Designs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. C-Designs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
C-Designs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van C-Designs en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan C-Designs verstrekt. C-Designs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens, postcode en woonplaats
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM C-Designs GEGEVENS NODIG HEEFT
C-Designs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan C-Designs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG C-Designs GEGEVENS BEWAART
C-Designs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. En indien u dit aangeeft kunt u uit ons klantenbestand worden verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
C-Designs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS
C-Designs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van C-Designs bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan C-Designs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. C-Designs heeft hier geen invloed op.
C-Designs heeft Google geen toestemming gegeven om via C-Designs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@c-designs.nl. C-Designs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
C-Designs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van C-Designs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

OPSLAG
De gegevens worden opgeslagen in een online boekhoudprogramma We-Fact, de beveiliging bij Wefact is op onderstaande manieren geregeld:
• HTTPS verbinding, een beveiligde verbinding tussen uw computer en uw WeFact administratie. De 256 bit encryptie is gelijk aan de verbinding die gebruikt wordt voor online bankieren door banken.
• Data encrypted, gevoelige data zoals persoonsgegevens binnen een administratie worden versleuteld middels encryptie. Als data buit gemaakt wordt, is het vrijwel onmogelijk om het te decoderen.
• Externe security checks, dagelijks wordt onze software getest op bestaande en nieuwe veiligheidsissues en worden we op mogelijke risico’s geïnformeerd.
• Dagelijkse externe back-ups, alle data in een administratie wordt dagelijks geback-upt op een externe beveiligde locatie in Nederland.
• 2-staps authenticatie
• WeFact medewerkers hebben geen toegang tot de administratie. Toegang is pas mogelijk wanneer u die expliciet verleend. Helpdesk toegang wordt na een aantal dagen automatisch ingetrokken.
• Data in Nederland, alle data wordt in Nederland opgeslagen in een betrouwbaar server cluster dat redundant is uitgevoerd.
• Aparte databases, Iedere WeFact administratie is een aparte database. Een eventuele fout in onze software blijft daardoor beperkt tot uw eigen database en geeft geen toegang tot een andere administratie.
• Beheerd door specialisten, WeFact huurt een professioneel team in dat het server cluster beheert, monitort, actief onderhoud en actief voorziet van updates.
• Externe security checks, dagelijks wordt ons server cluster getest op bestaande en nieuwe veiligheidsissues en worden we op mogelijke risico’s geïnformeerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door C-Designs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met C-Designs op via info@c-designs.nl.

www.c-designs.nl is een website van C-Designs. C-Designs is als volgt te bereiken:

Grote Sloot 230
1752 JR Sint Maartensbrug
06-52344731
info@c-designs.nl

Btwnr. NL.0020.64.222.B97
Kvknr. 37127022

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl